URODA STYLIZACJA

URODA STYLIZACJA

LUDZIE LEGENDY

Chciałam przedstawić Wam dzisiaj wyjątkową kobietę, która mocno wpłynęła na moje życie i postrzeganie świata. Kobietę, która jest wzorem dla milionów innych Pań. Kobietę, która nie poddała się przeciwnościom losu, ale walczyła o swoje marzenia i swoim dobrym sercem oraz uczciwością stworzyła kosmetyczną potęgę. Kobietę, którą ″poznałam″ niedawno, ale od tamtej pory włada większością moich myśli. Jest dla mnie inspiracją i wzorem do naśladowania, ta kobieta to:

MARY KAY ASH

Mary Kay Ash
urodziła się 12 maja 1918 roku w Hot Wells w Texasie. Córka pielęgniarki i kierownika restauracji. W wieku 17 lat wyszła za mąż, jednak po powrocie męża z wojny w 1945 roku ich małżeństwo rozpadło się, a ona została z trójką dzieci. Przez 25 lat pracowała w firmie zajmującej się sprzedażą bezpośrednią, jednak kiedy kolejny mężczyzna którego wyszkoliła otrzymał awans i wielokrotnie wyższą pensję, powiedziała ″dość″  i odeszła. Siedząc przy kuchennym stole spisała swoje spostrzeżenia na dwóch listach. Na pierwszej wypisała co firmy, w których pracowała zrobiły dla niej, na drugiej natomiast co mogłyby zrobić lepiej. Właśnie wtedy uświadomiła sobie, że stworzyła plan marketingowy firmy marzeń. Pierwszej, w której każda kobieta mogłaby mieć nieograniczone możliwości osiągnięcia osobistego i finansowego sukcesu. Firmy mogącej funkcjonować zgodnie z zasadami, którymi kierowała się w życiu Mary Kay Ash. Nie zastanawiając się długo, posiadając 5000$ oszczędności całego życia i pomoc swojego 20 letniego syna Richarda, który zostawił pracę, aby wesprzeć mamę, 13 września 1963 roku otworzyła w Dallas w Texasie firmę swoich marzeń. Pierwsza siedziba była pomieszczeniem o powierzchni 50m2 z własnoręcznie uszytymi zasłonkami, a z Mary Kay Ash współpracowało 9 Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych. Na poniższym zdjęciu, możecie zobaczyć jak zmieniła się t siedziba przez prawie 52 lat
Siedziba Mary Kay Inc
Mary Kay Ash zmarła 22 listopada 2001 roku, jednak jej przekaz i chwytająca za serce filozofia założycielska przetrwały do dziś, a ona sama i jej wiara żyją w sercach milinów Niezależnych Konsultantek na całym świecie, które jej siłę i filozofię wprowadziły do swojego życia i własną postawą przekazują dalej, żyjąc i pracując tak jak chciała tego Mary Kay Ash.

″Bądź graczem grupowym. Pamiętaj, że sukces nie zawsze zależy tylko od Ciebie, ale również na pracy i osiągnięciach członków Twojego zespołu. Twój potencjał jest ograniczony, jeśli próbujesz osiągnąć wszystko samodzielnie″ Mary Kay Ash


Mary Kay Ash za życia i po śmierci była wielokrotnie nagradzana, poniżej przedstawiam tylko niektóre z jej licznych nagród:
* Nagroda Horatio Algera dla Zasłużonego Obywatela Ameryki (1978)
* Status jednej z ″25 Najwybitniejszych Wpływowych Kobiet Ameryki″ (1985)
* Tytuł przyznawany przez Lifetime Television dla ″Najwybitniejszej Businesswoman XX wieku″ (1999)
* Nagroda Uniwersytetu Baylor dla ″Najwybitniejszej Przedsiębiorcy - Kobiety w historii Ameryki″ (2003)
* Nagroda PBS i Wharton School of Business dla ″25 Najbardziej Wpływowych Liderów Biznesu Ostatniego Ćwierćwiecza″ (2004)
* YMCA Miasta Dallas ″100 wspaniałych Kobiet na 100 lat″ (2008)

″Na przestrzeni wielu lat było wielu liderów biznesu odnoszących sukcesy, ale żaden nie był tak unikalny jak Mary Kay Ash″


Mary Kay Ash w swoim życiu, a także w swojej firmie kierowała się kilkoma zasadami, które są jej dziedzictwem i darem dla ponad 3,5 mln Niezależnych Konsultantek Kosmetycznych Mary Kay, które tak jak ona są zwykłymi kobietami, matkami, żonami, przyjaciółkami, które los mniej lub bardziej doświadczył i które tak jak ona postanowiły nie poddawać się i walczyć. Kobiety, dla których hierarchia wartości to w kolejności WIARA, RODZINA, KARIERA. Mary Kay Ash wierzyła, że wszystkich należy traktować tak jak sama chciałaby być traktowana i dawać im to co sama chciałaby otrzymywać. Wspierała swoje Konsultantki i była im oddana, a one odwdzięczały się jej tym samym. Dawała im motywację wyróżnieniami i nagrodami. Uczyła, że każdego należy obsługiwać tak, jakby mieli niewidzialne tabliczki z napisem ″Spraw bym poczuła się ważna″

Jesteś w biznesie dla siebie, ale nie nie jesteś zdana na siebie″
Mary Kay Ash


Dziedzictwo Mary Kay Ash to nie tylko warta miliony dolarów firma, czy znakomitej jakości kosmetyki, to miliony kobiet, które żyją zgodnie z jej zasadami, wprowadzonymi do własnego życia i rozwijające swoje kariery.

Sukces jest o wiele, wiele głębszy niż tylko dolary i centy, budynki i aktywa. Prawdziwy sukces naszej firmy według mnie mierzymy liczbą osób, których życie zostało dotknięte i którym daliśmy nadzieję. Mary Kay Ash